Θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα

Μερικές φορές η ανευρυσματική νόσος της αορτής αφορά πολύ μεγάλη έκταση αυτής, που μπορεί να περιλαμβάνει τόσο το θωρακικό όσο και το κοιλιακό τμήμα της. Αυτά τα ανευρύσματα ονομάζονται θωρακοκοιλιακά και η αντιμετώπισή τους είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον χώρο της Αγγειοχειρουργικής. Το κύριο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι το ανεύρυσμα περιλαμβάνει τις εκφύσεις μεγάλων αγγείων που αιματώνουν τα βασικά όργανα του ανθρώπου, όπως το ήπαρ και το μεγαλύτερο μέρος του εντέρου.

Η αντιμετώπισή τους μπορεί να γίνει είτε με ανοικτή μέθοδο, είτε ενδαγγειακά. Κατά την ενδαγγειακή προσέγγιση πρέπει εκτός από τον αποκλεισμό του ανευρύσματος να διατηρηθούν ανέπαφα τα μεγάλα αγγεία, που περιλαμβάνονται στο ανεύρυσμα, ώστε να μην διαταραχθεί η αιμάτωση των ζωτικών οργάνων. Γι' αυτό τον σκοπό υπάρχουν πολλές τεχνικές και έχουν δημιουργηθεί διάφορα ενδομοσχεύματα με υψηλή τεχνολογία. Τα μοσχεύματα αυτά έχουν την δυνατότητα -χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους- να γεφυρώνουν το κύριο μόεχευμα με τα μεγάλα σπλαχνικά αγγεία, ώστε να διατηρούν την αιμάτωση τους. Τα μοσχεύματα αυτά μπορεί να είναι θυριδωτά (fenestrated, συνήθως μετά από παραγγελία 2-3 μηνών, γιατί είναι custom made, δηλαδή κατασκευασμένα ειδικά για τον συγκεκριμένο ασθενή), με πλάγιους κλάδους (T- Branch), είτε με εσωτερικούς πλάγιους κλάδους (E-nside). Λόγω της πολυπλοκότητας αυτής της επέμβασης το όριο της διαμέτρου για την αντιμετώπιση τέτοιων ανευρυσμάτων είναι μεγαλύτερο των υπολοίπων ανευρυσμάτων και πάντοτε η απόφαση και το είδος της θεραπείας εξατομικεύεται ανάλογα με το υπόστρωμα του κάθε ασθενούς. Η εξέλιξη της Αγγειοχειρουργικής δίνει την δυνατότητα να αντιμετωπιστούν παρόμοιες καταστάσεις, με πολύ καλύτερη πρόγνωση σε σχέση με το παρελθόν.

Eνδαγγειακή αποκατάσταση σχεδόν του συνόλου της αορτής (θωρακικής-κοιλιακής) με χρήση πλάγιων κλάδων T-Branched
Eνδαγγειακή αποκατάσταση σχεδόν του συνόλου της αορτής (θωρακικής-κοιλιακής) με χρήση πλάγιων κλάδων T-Branched