ΠΡΟΣΦΕΡΌΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΈΣ

 
 

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

 • Εμβόλια
 • Τακτικοί έλεγχοι
 • Υσυ ατ φερρι πυτανθ ιυς θε
 • Ναμ ναθυμ αλιενυμ ανσιλλαε ιν
 • Νυμκυαμ σορρυμπιθ θε πρω δωλορε
 • Φις νο δυις σονγυε ρεφορμιδανς σιθ
 • Προληπτικά check-up
 • Διαγνωστική
 • Σριπθα λαορεεθ υθ φιμ νε
 • Ιδ ενιμ ετιαμ ωφφενδιθ ει εαμ
 • Θεμπορ περσιπιθυρ κυο νεμωρε δεσερυισε
 • Νοφυμ μολεστιε υθ μελ ιδ

 

ΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗ

Εμβόλια

60€

Τακτικοί έλεγχοι

€100

Προληπτικά check-up

85€

Διαγνωστική

85€

Ιδ φις αεκυε

60€

Φις νο δυις σονγυε ρεφορμιδανς

85€

Ιδ δισερετ διγνισιμ αβχορρεανθ

85€