Ανευρύσματα αορτής

Η αορτή είναι το κεντρικό αγγείο του οργανισμού που ξεκινάει από την καρδιά, διατρέχει θώρακα και κοιλιά  και από αυτό εκφύονται όλα τα άλλα αγγεία του σώματος. Η διάτασή του πάνω από κάποια όρια (δημιουργία ανευρύσματος) αποτελεί κίνδυνο ρήξης. Η συχνότητα των ανευρυσμάτων της αορτής είναι περίπου 3% στον γενικό πληθυσμό, με τάση να αυξάνεται με την ηλικία.

Τρισδιάστατη απεικόνιση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής
Τρισδιάστατη απεικόνιση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής
Τρισδιάστατη απεικόνιση μετά από ανοικτή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής
Τρισδιάστατη απεικόνιση μετά από ανοικτή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής

Η αντιμετώπισή των ανευρυσμάτων της κοιλιακής - θωρακικής αορτής είναι απαραίτητη όταν αποκτήσουν διάμετρο πάνω από 5 - 5,5 εκ.

Η πρώτη πλέον επιλογή στην χειρουργική αντιμετώπιση είναι η ενδαγγειακή μέθοδος, η οποία είναι εφικτή στο 90% των περιπτώσεων. Η ενδαγγειακή μέθοδος (EVAR / TEVAR) προσφέρει άριστα αποτελέσματα με πολύ μικρή νοσηρότητα.

Στις περιπτώσεις που λόγω ανατομίας ή σύνθετων καταστάσεων δεν μπορεί να εφαρμοστεί EVAR η αποκατάσταση των ανευρυσμάτων γίνεται με ανοικτή χειρουργική επέμβαση. Οι επεμβάσεις αυτού του είδους, παρά τη σοβαρότητά τους, έχουν εξελιχθεί και τυποποιηθεί ώστε να γίνονται με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και αποτελεσματκότητα.