Ενδαγγειακή αντιμετώπιση

Η ενδαγγειακή αποκατάσταση των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής (EVAR-Endovascular Aortic Repair) είναι η πιο σύγχρονη θεραπεία και αποτελεί την λύση που προτιμάται στις περισσότερες περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις των θωρακικών ανευρυσμάτων (TEVAR-Thoracic Endovascular Aortic Repair) αυτό είναι ακόμα πιο εμφατικό. Η διεγχειρητική και μετεγχειρητική πορεία των ασθενών είναι εξαιρετικά βελτιωμένη. Γενικά, από τότε που εμφανίστηκαν, οι ενδαγγειακές τεχνικές δημιούργησαν επανάσταση στον χώρο της Αγγειοχειρουργικής. Η επέμβαση γίνεται μόνο με δύο μικρές τομές στις βουβωνικές περιοχές. Μάλιστα, με σύγχρονες μεθόδους είναι δυνατό η επέμβαση να γίνει ακόμα και διαδερμικά, δηλαδή μόνο με παρακέντηση των αρτηριών και ειδικές συσκευές σύγκλεισης, χωρίς τομή. Ο ασθενής μένει στο Νοσοκομείο δύο με τρεις ημέρες και σε λίγες ημέρες είναι πλήρως λειτουργικός. Όμως, παρά τις τεράστιες προόδους, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι οι επεμβάσεις αυτές αφορούν στο μεγαλύτερο και κεντρικότερο αγγείο του οργανισμού, την αορτή, και κατά συνέπεια εξ ορισμού θεωρούνται από τις σοβαρότερες επεμβάσεις,

Η λογική πίσω από την ενδαγγειακή αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων είναι διαφορετική από την ανοικτή αντιμετώπιση. Αντί δηλαδή να γίνει εκτομή και αντικατάσταση του "χαλασμένου" ανευρυσματικού τμήματος της αορτής, τοποθετείται εσωτερικά ένας τεχνητός αγωγός που επενδύει το ανεύρυσμα και το αφήνει εκτός κυκλοφορίας. Η επέμβαση πραγματοποιείται με την είσοδο των ειδικών μοσχευμάτων από τις δύο μηριαίες αρτηρίες. Αυτά προωθούνται μέχρι το ανεύρυσμα, ενώνονται εσωτερικά και στη συνέχεια εκπτύσσονται αποκλείοντας το ανεύρυσμα από την κυκλοφορία. Τα σύγχρονα αορτικά μοσχεύματα είναι προϊόντα υψηλής τεχνολογίας αιχμής.


Αξονική αγγειογραφία ανευρύσματος κοιλιακής αορτής
Αξονική αγγειογραφία ανευρύσματος κοιλιακής αορτής
Τρισδιάστατη απεικόνιση του ενδομοσχεύματος
Τρισδιάστατη απεικόνιση του ενδομοσχεύματος
Αξονική αγγειογραφία μετά την τοποθέτηση του ενδομοσχεύματος
Αξονική αγγειογραφία μετά την τοποθέτηση του ενδομοσχεύματος