Σύγχρονη αντιμετώπιση κιρσών

Κιρσοί

Φλεβικοί κιρσοί είναι οι παθολογικά διογκωμένες φλέβες. Εμφανίζονται συνήθως στα κάτω άκρα και αποτελούν σημείο της χρόνιας φλεβικής νόσου. Αυτή η διάταση και επιμήκυνση των φλεβών οφείλεται σε εξασθένηση του τοιχώματος των φλεβών καθώς και σε δυσλειτουργία των βαλβίδων τους. Η δυσλειτουργία αυτή είναι κατά κύριο λόγο εγγενής, αν και υπάρχει μια άτυπη κληρονομικότητα. Επίσης, επηρεάζεται σε κάποιο βαθμό από εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. πολύωρη ορθοστασία) και από ειδικές καταστάσεις, όπως είναι η κύηση.

Η θεραπεία των κιρσών αποσκοπεί πρώτα στην εξάλειψη του αιτιολογικού παράγοντα, δηλαδή στον τερματισμό λειτουργίας της κεντρικής ανεπαρκούσας φλέβας, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η μείζων σαφηνής φλέβα. Η διακοπή της παθολογικής λειτουργίας της (που στέλνει το αίμα στην αντίθετη πορεία από την φυσιολογική -δηλαδή από την καρδιά προς τα πόδια) μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους: ανοιχτή εγχείρηση και εκτομή, θερμική καταστροφή με laser ή ραδιοσυχνότητες, έγχυση σκληρυντικών ουσιών. Η πιο πρόσφατη μέθοδος και πιο ανώδυνη είναι η ενδοφλεβική απόφραξη με χρήση ειδικής κυανοακρυλικής κόλλας. 

Ενδοφλεβική απόφραξη

Ελάχιστα επεμβατική ενδαγγειακή μέθοδος

Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία, διαρκεί περίπου 45 λεπτά και στο τέλος ο ασθενής φεύγει περπατώντας, χωρίς ελαστική περίδεση ή χρήση ελαστικών καλτσών. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης ειδικός καθετήρας εισάγεται μετά από παρακέντηση στην μείζονα σαφηνή φλέβα και καθοδηγούμενος με την βοήθεια υπερήχων οδηγείται μέχρι την συμβολή της με το εσωτερικό δίκτυο. Στην συνέχεια υπό συνεχή υπερηχογραφικό έλεγχο, εγχέεται η ειδική κόλλα σε όλο το μήκος της φλέβας, αποφράσσοντας την και τερματίζοντας την παθολογική φλεβική παλινδρόμηση αίματος. Με αυτόν τον τρόπο σταματάει η τροφοδοδοσία των κιρσών, που στην συνέχεια υποστρέφουν. 

Συνήθως δεν πραγματοποιούμε ταυτόχρονα τοπικές κιρσεκτομές, γιατί στο 90% των περιπτώσεων οι κιρσοί μετά την επέμβαση εξαφανίζονται. Στην περίπτωση όπου μετά τρίμηνο εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες διογκωμένες φλέβες (περίπου 10%), τότε εκτέμνονται τοπικά.