21ο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής - Αγγειολογίας

2022-04-29

Ολοκληρώθηκε στις 16 Απριλίου το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγειακής- Ενδαγγειακής χειρουργικής- Αγγειολογίας στο οποίο παρουσιάσαμε την αντιμετώπιση της φλεβικής ανεπάρκειας με χρήση κυανοακρυλικής κόλλας σε δορυφορικό συμπόσιο, καθώς και την χειρουργική αντιμετώπιση της περιφερικής αρτηριακής αγγειοπάθειας.