Εκλογές στην Αγγειοχειρουργική Εταιρεία

2023-08-26

Στις 14 Μαίου 2023 διενεργήθηκαν εκλογές στην Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής. Πρόεδρος εξελέγη ο Πέτρος Κ. Χατζηγάκης με διετή θητεία.