Νέες διεθνείς δημοσιεύσεις στο Aorta (Stamford University) και στο Journal of Vascular Surgery

2023-02-08

Δημοσιεύτηκαν δύο εργασίες μας σχετικά με την αντιμετώπιση των αορτοεντερικών επικοινωνιών, παθολογική οντότητα που αποτελεί μία από τις βαρύτερες καταστάσεις στην Αγγειοχιρουργική. Οι δύο ξεχωριστές δημοσιεύσεις έγιναν σε δύο από τα εγκυρότερα διεθνή περιοδικά της Αγγειοχειρουργικής, στο Aorta (Stamford University) και στο Journal of Vascular Surgery.